Tổng hợp 1 số ý tưởng sản phẩm của thành viên - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Tổng hợp 1 số ý tưởng sản phẩm của thành viên

Tổng hợp 1 số ý tưởng sản phẩm của thành viên


Tham gia Group để xem chi tiết : https://www.facebook.com/groups/xuongvietnam.vn/

1.Sản phẩm từ Cói : https://bit.ly/2EAZfvQ

2.Sản phẩm từ Epoxy: https://bit.ly/3hLony3

3.Sản phẩm Tinh dầu Đàn Hương : https://bit.ly/3jwm02y

4. Sản phẩm Gỗ Đàn Hương : https://bit.ly/2QTcV81

5. Sản phẩm Nhộng ong : https://bit.ly/3hOz9nf

6. Sản phẩm lá sen sơ chế: https://bit.ly/2GjN5Ib

Đang cập nhật


Ban quản lý dự án Xưởng Việt Nam

Không có nhận xét nào