Tổng hợp tin tuyển dụng tháng 9/2020 - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Tổng hợp tin tuyển dụng tháng 9/2020


Vui lòng xem kỹ thông tin dự án tại đây : https://blog.xuongvietnam.vn/p/gioi-thieu-ve-xuongvietnamvn.html


1. Tuyển dụng nhân viên SEO : https://blog.xuongvietnam.vn/2019/09/tuyen-dung-nhan-vien-seo.html


2. Tuyển dụng Lập trình viên Web: https://blog.xuongvietnam.vn/2020/08/tuyen-dung-lap-trinh-vien-website.html

3. Tuyển dụng biên dịch viên Tiếng Anh : https://blog.xuongvietnam.vn/2020/08/tuyen-dung-bien-dich-vien-tieng-anh.html

4. Tuyển trưởng phòng phụ trách sản phẩm : https://blog.xuongvietnam.vn/2020/08/tuyen-dung-truong-phong-phu-trach-san-pham.html

5. Tuyển trưởng phòng bán hàng : https://blog.xuongvietnam.vn/2020/08/tuyen-dung-truong-phong-ban-hang.html

6. Đang cập nhật

Ban quản lý Dự án Xưởng Việt Nam

Không có nhận xét nào