Chương trình đấu giá 0 Đồng gây quỹ phát triển dự án Xưởng Việt Nam - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Chương trình đấu giá 0 Đồng gây quỹ phát triển dự án Xưởng Việt Nam
Vui lòng xem kỹ dự án tại đây: https://blog.xuongvietnam.vn/p/gioi-thieu-ve-xuongvietnamvn.html


Nhằm mục đích xây dựng nguồn ngân sách để chi trả cho nhân sự dự án và các chi phí vận hành dự án Xưởng Việt Nam, ban quản lý dự án (KNVN Team) quyết định triển khai chương trình đấu giá 0 Đồng.

Hàng tuần sẽ có các chương trình đấu giá khởi điểm 0Đ.

Sản phẩm đấu giá là những sản phẩm của những nhà tài trợ, những mạnh thường quân, những chủ xưởng sản xuất, những doanh nhân,....trên cộng đồng.

Mức giá khởi điểm là 0Đ

Sau 48h kể từ lúc lên sản phẩm, người chiến thắng là người đưa ra mức giá cao nhất.

Bước giá tự do.


Ban quản lý dự án XuongVietNam

Không có nhận xét nào