Làm cách nào để xây dựng một đội nhóm mạnh! - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Làm cách nào để xây dựng một đội nhóm mạnh!#1. Quan trọng nhất là là sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm (kim cương và than đá: giống nhau đều là carbon, khác nhau là sự liên kết giữa các carbon)
#2. Hãy comment, like, share và ủng hộ nhóm KNVN để bạn có thể tạo ra 1 nhóm mạnh nhé, bạn không mất gì cả... nhưng xem sự lớn mạnh của nhóm, bạn sẽ vỡ ra nhiều điều
#3. Kỷ luật của sự liên kết, hay cái gọi là "thanh lọc thành viên", bạn chất không phải là xấu, mà là giữ lại những thành viên gắn kết, giúp tổ chức vươn xa...

Tác giả: Trung Phạm - thành viên khởi nghiệp Việt Nam

Không có nhận xét nào