6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ


“Bạn như một thỏi nam châm hút vào cuộc sống của mình mọi con người, mọi hoàn cảnh và mọi tình huống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn.”


1. Quy luật tập trung: ''Cái gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng''
2.Quy luật nhân quả: ''Cái bạn cho đi là cái bạn nhận lại''
3.Quy luật bên ngoài: ''Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài''
4.Quy luật cân bằng: ''Thu nhập của bạn chỉ tăng trưởng theo những gì bạn hành động''
5.Quy luật nhất quán: ''Cách bạn làm 1 việc là cách mà bạn làm mọi việc''
6.Quy luật hấp dẫn: ''Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau''
Nguồn: internet

Không có nhận xét nào