Lý thuyết về lãnh đạo dưới ánh mắt nhà Phật - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Lý thuyết về lãnh đạo dưới ánh mắt nhà Phật

1. Lãnh đạo buộc phải quên tư lợi và hạnh phúc cá nhân, hy sinh đời tư và gia đình. Không làm được vậy thì tốt nhất hãy chọn nghề khác. Khi tư lợi và tư dục của lãnh đạo xuất hiện nghĩa là lúc đó công ty đang suy thoái.
2. Người lập công trạng to thì thưởng bổng lộc, tiền tài. Không thể ban cho chức quyền mà chỉ dựa vào công trạng.

Lý thuyết về lãnh đạo dưới ánh mắt nhà Phật

3. Lãnh đạo kế vị, các đầu mối chủ chốt không nên là người thân ruột thịt. Nói cách khác, không có phân biệt nào giữa người thân và không thân. Lấy lợi ích tập thể lên trên hết.
4. Tuyển thêm nhân tài liên tục nhưng quý trọng và chu đáo với người đã từng đồng cam cộng khổ.
Không có nhận xét nào