Dự án Tranh Slogan TOP 1 bình chọn - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Dự án Tranh Slogan TOP 1 bình chọn

 Chúc mừng dự án TOP XuongVietNam.vn


Như vậy sau 1 tuần bình chọn (https://bit.ly/35AGKCG) , ý tưởng về tranh slogan nhiều chất liệu, nhiều phân khúc đã đạt số lượng bình chọn cao nhất.

Trong tuần này, theo đúng quy trình 8 bước dự án, ban quản lý dự án sẽ phối hợp cùng founder để triển khai lên mẫu sản phẩm.

KNVN Team

Tìm hiểu về dự án: https://blog.xuongvietnam.vn/p/gioi-thieu-ve-xuongvietnamvn.html

Không có nhận xét nào