Nhóm quản lý Blog Khởi Nghiệp - Blog XuongVietNam - Cộng đồng Xưởng Việt Nam

Header Ads

Nhóm quản lý Blog Khởi Nghiệp

Tuần vừa qua, Blog KNVN đã chính thức ra mắt. Nhóm tác giả đã có 1 cuộc họp ngắn và đã bầu ra ban quản lý chính thức của Blog.

Ban quản lý sẽ phụ trách các công tác chung phát triển Blog.
Danh sách chính thức như sau:

Trần Hạo Thiên - Tổng biên tập
Thu Hường - Phó tổng biên tập
Nguyễn Việt Tiến -Phó tổng biên tập
Khánh Huyền - Thư ký--------------------------------

Không có nhận xét nào